ที่อยู่:
Freemind Publishing
27/33 ซอยศรีบำเพ็ญ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2286-2414
แฟกซ์ : 0-2286-2417
 
E-mail : bookfreemind@gmail.com , contact@freemindbook.com