ที่อยู่:
Freemind Publishing
27/33 ซอยศรีบำเพ็ญ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เบอร์โทรศัพท์: 0-2286-2414
แฟกซ์: 0-2286-2417