รายการหนังสือ
ราคา

หนังสือเรียน / คู่มือเตรียมสอบ

หนังสือเรียน / คู่มือเตรียมสอบ
จำนวนแสดงสินค้า:
จัดเรียงตาม:
ตีโจทย์แตก :ข้อสอบ GRAMMAR -15%
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้เข้าสอบภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเนื้อหาจะครอบคลุมแบ..
185฿ 158฿
ผ่านฉลุย ตะลุย CU-TEP New -15%
คู่มือเตรียมสอบ CU-TEP ที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบแต่ละส่วน พร้อมแบบทดสอบหลายชุด และเฉ..
295฿ 250฿
ผ่านฉลุย ตะลุย GAT ภาษาอังกฤษ New -15%
ปัจจุบันนี้ ภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อเราในหลากหลายแง่มุม เช่น การศึกษา การใช้ชีวิต การท่องเที่ยว และก..
235฿ 200฿
ผ่านฉลุย ตะลุย TOEIC -15%
ปัจจุบันผลคะแนนโทอิคได้กลายเป็นเอกสารสำคัญอีกหนึ่งอย่างสำหรับใช้ประกอบการสมัครงาน หรือเรียนต่อ เพื่อ..
240฿ 204฿
ผ่านฉลุย ตะลุยภาษาไทย ป.6 (ฉบับเตรียมสอบ) -15%
หนังสือ “ผ่านฉลุย ตะลุยภาษาไทย ป.6 (ฉบับเตรียมสอบ)” จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นปร..
185฿ 158฿
ผ่านฉลุย ตะลุยภาษาไทย ม.3 (ฉบับเตรียมสอบ) -15%
หนังสือ “ผ่านฉลุย ตะลุยภาษาไทย ม.3 (ฉบับเตรียมสอบ)” จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมั..
225฿ 192฿
ผ่านฉลุย ตะลุยภาษาไทย ม.ปลาย (คู่มือเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา) New -15%
หนังสือ “ผ่านฉลุย ตะลุยภาษาไทย ม.ปลาย (คู่มือเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา)” จัดทำขึ้นโดยมีวัต..
265฿ 226฿
วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 -15%
หนังสือ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สา..
120฿ 102฿
วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 -14%
หนังสือ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สา..
125฿ 107฿
วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่) -15%
หนังสือ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สา..
185฿ 158฿
วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 -15%
หนังสือ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สา..
150฿ 128฿
วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 -14%
หนังสือ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สา..
105฿ 90฿
วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 -15%
หนังสือ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สา..
140฿ 119฿